• page_head_bg

प्रमाणपत्रे

IATF 16949

ISO 9001

ISO 14001

TUV सत्यापित

UL सूची(फ्लेम क्लास V-0, 5VB, 5VA)
साहित्य तपशील ज्वाला वर्ग जाडी रंग UL फाइल क्रमांक डाउनलोड करा
PA6+ग्लास फायबर(5%-50%) V-0, 5VA V-0@0.8mm, 5VA@3.0 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
PA66+ 30% ग्लास फायबर V-0, 5VA V0@0.8mm, 3.0 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
PA66 भरलेले नाही V-0 V0@1.0mm, 3.2 mm नैसर्गिक, काळा, पांढरा E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
पीपीओ V-0, 5VB V-0@1.5mm,V-0, 5VB@2.5-2.75mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0, 5VB V-0@0.8mm,V-0, 5VB@1.5-1.65mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
PBT+ग्लास फायबर(5%-50%) V-0, 5VA V-0@0.8mm, V-0, 5VA@3.0 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
पीईटी+ग्लास फायबर(१०%-४५%) V-0, 5VA V-0@1.0mm, V-0, 5VA@2.0-2.2 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
ABS V-0 V-0@1.5 mm,3.0 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0, 5VB V-0@1.0mm, 5VB@2.5 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0, 5VA V-0@1.5mm, 5VA@2.0 mm, 3.0 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0, 5VA V-0, 5VA@3.0mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
PC V-0, 5VB V-0@1.0mm,V-0, 5VB@3.0 mm   E230779
प्रमाणपत्र_डाउनलोड
पीसी/एबीएस मिश्रधातू V-0 V-0@1.5mm नैसर्गिक, काळा, लाल E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-1 V-1@1.5 mm पांढरा E230779
V-0 V-0@3.0mm सर्व E230779
V-0 V-0@1.5mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0, 5VA V-0,5VA@3.0 mm नैसर्गिक, काळा, E230779
V-0 V-0@3.0 mm लाल, पांढरा E230779
V-0, 5VA V-0@1.5mm, 5VA@2.0 mm, 3.0 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
PP भरलेले नाही V-0 V-0@3.0-3.3 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0 V-0@1.6mm-1.76mm नैसर्गिक, काळा, पांढरा, निळा E230779
V-0 V-0@0.8mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0, 5VA V-0, 5VA@2.0 mm, 3.0 mm सर्व E230779
PP+ग्लास फायबर(5%-30%) V-0,5VA V-0@1.0mm, 2.0mm,5VA@3.0mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
हिप्स V-0 V-0@1.5mm,3.0 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड
V-0,5VA V-0@1.0mm,V-0,5VA@2.0-2.2 mm सर्व E230779 प्रमाणपत्र_डाउनलोड